09. 02. 2020

Donacije za selitev bolnišničnih prostorov

V decembru 2019 se je v bolnišnici v slabih treh tednih izvedla selitev v kar štirih nadstropjih obeh stavb. Selitev prostorov je s seboj prinesla veliko sprememb, predvsem pa nenačrtovanih stroškov, zato smo se s prošnjo za donacijo obrnili na poslovne partnerje, podjetnike in preko medijev tudi na krajane ter občane naše in sosednje občine. Odziv je bil velik in izredno pozitiven, donacije smo prejeli tako v denarni obliki, kot tudi v materialu, v obliki visokih popustov, rabljeni opremi in oblačilih. 

Opravljenega je bilo ogromno prostovoljnega dela, tako s strani sodelavcev kot s strani družinskih članov, prijateljev in čudovitih šentviških fantov.

Vrednost nakazanih donacij do danes znaša 7.660,00 evrov, v obliki popustov in materiala pa je vrednost donacij ocenjena na 5.255,13 evrov.

Zaradi geoloških sprememb pod eno od stavb iz leta 1810, v kateri se izvaja bolnišnična dejavnost, so se tla začela ugrezati. Bolnišnica je s tem že pred časom seznanila ustrezne inštitucije v državi, narejeni so načrti za novo stavbo in pridobljena je vsa dokumentacija, vendar trenutno sredstev za izgradnjo še ni, čeprav ustanovitelj ob resnosti nastalih težav aktivno išče rešitev. V pogrezajoči se stavbi so bili hospitalizirani nepokretni otroci, od katerih jih je več kot polovica odvisnih od aparatov za dihanje. Zaradi zagotavljanja varnosti bolnikov se je izvedla premestitev bolnišnične dejavnosti v drugi objekt, v starega pa so se začasno selile pisarne zaposlenih in določene dnevne aktivnosti bolnišnice, kar predstavlja veliko organizacijsko spremembo kot tudi prostorsko stisko.

V svojem imenu in v imenu vseh sodelavcev v Centru za zdravljenje bolezni otrok se vsem imenovanim in neimenovanim donatorjem ter dobrim ljudem iskreno zahvaljujem, saj smo skupaj delovanje bolnišnice prilagodili trenutnim težavnim razmeram in zagotovili uspešno izvajanje našega poslanstva.

Tanja Vidic