06. 02. 2020

Uvajanje digitalizacije procesov

CZBO dosega nov mejnik v kvaliteti oskrbe pacienta.

Poleg digitaliziranega procesa spremljanja vse zdravstvene dokumentacije (z uporabo rešitve DMS + eHrambe) je naša bolnišnica med prvimi zdravstvenimi ustanovami v Sloveniji, ki je dokončno digitalizirala tudi elektronski temperaturni terapevtski list – eTTL.

Digitalizirali smo vse procese pri obravnavi pacienta: podpisovanje dokumentov ter organizacijo procesa shranjevanja dokumentov. Poleg uporabe sistema eTTL nimamo potrebe po shranjevanju temperaturnih listov v papirni obliki, saj se le-ti shranjujejo v sistemu eHrambe.

Pri zdravstveni negi uporabljajo ogromno dokumentov v elektronski obliki. Sprejemna anamneza zdravstvene nege, vpis podatkov o stanju pri odpustu, stanje, ko pacient pride nazaj…

Preberite celotno mnenje vodje procesa digitalizacije v CZBO.